onsdag 4 september 2013

Alfabetslek


Alfabetslekar finns säkert i det oändliga. Vi har lekt en som kräver ett gott samarbete. Eleverna måste slå sina kloka huvuden tillsammans för att komma på saker som börjar på den bokstav som läraren säger.
De saker de ska komma på kan variera, men vi tog:
  • namn
  • maträtt
  • land
  • djur
Säger nu läraren P så gäller det för grupperna att komma på ett namn, maträtt, land och djur som alla ska börja på P.
Grupperna måste prata tyst med varann så de inte hör varann mellan grupperna. De får bara poäng om de är själva om sitt namn, sin  maträtt, sitt land eller sitt djur.

Syfte:
  • samarbete
  • lyssna
  • medveten om ord och ljud

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar